Εξυπηρέτηση με τηλεφωνική επικοινωνία από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΙΧ)

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myEGDIXlive για να εξυπηρετηθείτε από εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΙΧ πρώην ΕΓΔΙΧ) μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, για θέματα που αφορούν αιτήσεις οφειλετών, εκπροσώπων επιχειρήσεων ή συμβούλων αυτών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της ΓΓΧΤΔΙΧ.
Η υπηρεσία παρέχεται για τις διαδικασίες

Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

  • το ονοματεπώνυμό σας
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • τον αριθμό του τηλεφώνου επικοινωνίας σας
  • τον ρόλο σας στην πλατφόρμα της ΓΓΧΤΔΙΧ
  • το θέμα 
  • τον ΑΦΜ του αιτούντος στην πλατφόρμα της ΓΓΧΤΔΙΧ
  • τον αριθμό της αίτησης στην πλατφόρμα της ΓΓΧΤΔΙΧ

Σημειώστε πως το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στο ραντεβού όμως θα πρέπει να είστε εσείς.

Κατά την έναρξη της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης θα σας ζητηθεί, η τηλεφωνική ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων σας στην κράτηση (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, α/α αίτησης), προκειμένου να συνεχιστεί η συνομιλία με τον εκπρόσωπο της ΓΓΧΤΔΙΧ.

Πληροφορίες υπηρεσίας