Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη

Μπορείτε εσείς ή εξουσιοδοτημένος σύμβουλος σας, να λάβετε βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, αρκεί να είστε φυσικό πρόσωπο και να έχετε είτε:

  • κηρυχθεί σε πτώχευση
  • κατασχεθεί η κύρια κατοικία σας
  • καταρτίσει σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών σας

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ιδιότητες (αιτών, σύζυγος, εξαρτώμενο μέλος, σύμβουλος) που ισχύουν για το πρόσωπό σας.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε «Βοήθεια» και στη συνέχεια «Ερωτήματα».

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας