Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη και τηλεφωνική επικοινωνία από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myEGDIXlive για να εξυπηρετηθείτε από εκπρόσωπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, εάν είστε οφειλέτης, σύμβουλος ή εκπρόσωπος επιχείρησης και έχετε ερωτήματα σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΓΔΙΧ.

Η υπηρεσία παρέχεται για τις διαδικασίες

Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

  • το ονοματεπώνυμό σας
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • το θέμα 
  • τον αριθμό του τηλεφώνου επικοινωνίας σας
  • τον ρόλο σας στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ
  • τον ΑΦΜ του αιτούντος στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ
  • τον αριθμό της αίτησης στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ

Σημειώστε πως το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην τηλεδιάσκεψη όμως θα πρέπει να είστε εσείς. Ακόμη μπορείτε να επιλέξετε και τη συμμετοχή τρίτου προσώπου (του δικηγόρου, του λογιστή, ή του συμβούλου σας) τον οποίο θα πρέπει και να ενημερώσετε σχετικά για τη διεξαγωγή του ραντεβού.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης θα ζητηθεί να επιδείξετε όλοι οι συμμετέχοντες τα έγγραφα ταυτοποίησης σας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, εξουσιοδότηση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, κ.λπ), ενώ κατά την έναρξη της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης θα σας ζητηθεί η τηλεφωνική ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, α/α αίτησης).

Πληροφορίες υπηρεσίας