1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΙΧ)

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myEGDIXlive για να εξυπηρετηθείτε από εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΙΧ πρώην ΕΓΔΙΧ) μέσω τηλεδιάσκεψης, για θέματα που αφορούν αιτήσεις οφειλετών, εκπροσώπων επιχειρήσεων ή συμβούλων αυτών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της ΓΓΧΤΔΙΧ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που συνδέονται με Πληροφοριακά Συστήματα (πλατφόρμες) της ΓΓΧΤΔΙΧ  είναι οι ακόλουθες:

Επιπλέον μπορείτε να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού για να λάβετε Γενικές Πληροφορίες ως προς τη Διαχείριση των Οφειλών σας μέσω τηλεδιάσκεψης με έναν εκπρόσωπο της ΓΓΧΤΔΙΧ.

Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που συνδέονται με Πληροφοριακά Συστήματα (πλατφόρμες) της ΓΓΧΤΔΙΧ θα  χρειαστεί να καταχωρίσετε υποχρεωτικά:

  • το ονοματεπώνυμό σας
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • τον αριθμό του τηλεφώνου επικοινωνίας σας
  • τον ρόλο σας στην πλατφόρμα της ΓΓΧΤΔΙΧ
  • το θέμα 
  • τον ΑΦΜ του αιτούντος στην πλατφόρμα της ΓΓΧΤΔΙΧ
  • τον αριθμό της αίτησης στην πλατφόρμα της ΓΓΧΤΔΙΧ

Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού για παρεχόμενη υπηρεσία χωρίς σύνδεση με κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα της ΓΓΧΤΔΙΧ (Γενικές Πληροφορίες Διαχείρισης Οφειλών) της ΓΓΧΤΔΙΧ θα  χρειαστεί να καταχωρίσετε υποχρεωτικά:

  • το ονοματεπώνυμό σας
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας σας

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, υπάρχει πεδίο στην εφαρμογή όπου μπορείτε να συμπληρώσετε μία συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας.

Σημειώστε πως το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην τηλεδιάσκεψη όμως θα πρέπει να είστε εσείς.

Κατά την κράτηση της τηλεδιάσκεψης, μπορείτε να επιλέξετε και τη συμμετοχή τρίτου προσώπου (του δικηγόρου, του λογιστή, ή του συμβούλου σας) το οποίο θα λάβει ενημέρωση για τη διεξαγωγή του ραντεβού από τον αιτούντα την τηλεδιάσκεψη.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που συνδέονται με Πληροφοριακά Συστήματα (πλατφόρμες) της ΓΓΧΤΔΙΧ, θα ζητηθεί από τον αιτούντα την τηλεδιάσκεψη, να επιδείξει τα έγγραφα ταυτοποίησής του (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, εξουσιοδότηση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, κ.λπ).

Ενώ σε περίπτωση τηλεδιάσκεψης για Γενικές πληροφορίες Διαχείρισης Οφειλών θα σας ζητηθεί, η επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων στην κράτησή σας, προκειμένου να συνεχιστεί η συνομιλία με τον εκπρόσωπο της ΓΓΧΤΔΙΧ.

Πληροφορίες υπηρεσίας