Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΙΧ)

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myEGDIXlive για να εξυπηρετηθείτε από εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΙΧ πρώην ΕΓΔΙΧ) μέσω τηλεδιάσκεψης, για θέματα που αφορούν αιτήσεις οφειλετών, εκπροσώπων επιχειρήσεων ή συμβούλων αυτών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της ΓΓΧΤΔΙΧ.

Η υπηρεσία παρέχεται για τις διαδικασίες

Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

  • το ονοματεπώνυμό σας
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • τον αριθμό του τηλεφώνου επικοινωνίας σας
  • τον ρόλο σας στην πλατφόρμα της ΓΓΧΤΔΙΧ
  • το θέμα 
  • τον ΑΦΜ του αιτούντος στην πλατφόρμα της ΓΓΧΤΔΙΧ
  • τον αριθμό της αίτησης στην πλατφόρμα της ΓΓΧΤΔΙΧ

Σημειώστε πως το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην τηλεδιάσκεψη όμως θα πρέπει να είστε εσείς.

Κατά την τηλεδιάσκεψη, μπορείτε να επιλέξετε και τη συμμετοχή τρίτου προσώπου (του δικηγόρου, του λογιστή, ή του συμβούλου σας) το οποίο θα λάβει ενημέρωση για τη διεξαγωγή του ραντεβού από τον αιτούντα την τηλεδιάσκεψη.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης θα ζητηθεί, από τον αιτούντα την τηλεδιάσκεψη, να επιδείξει τα έγγραφα ταυτοποίησης του (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, εξουσιοδότηση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, κ.λπ).

Πληροφορίες υπηρεσίας