800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες (Ενδιάμεσο Πρόγραμμα)

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ένταξή σας στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Ευάλωτου Οφειλέτη προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας σας, μέχρι τη μεταβίβασή της στο Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε εκδώσει εντός του τελευταίου τριμήνου βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη.

Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία σας ανήκει μόνο ως προς ιδανικό μερίδιο ή αν είστε ψιλός κύριος ή επικαρπωτής, η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει τη σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων των ψιλών κυρίων και επικαρπωτών.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ιδιότητες (αιτών, συνιδιοκτήτης, σύνδικος).

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε «Βοήθεια» και στη συνέχεια «Ερωτήματα».

Πληροφορίες υπηρεσίας