1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Κώδικας Δεοντολογίας

Εάν είστε δανειολήπτης ή εγγυητής οφειλών, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών βάση της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας δανειοληπτών. 

Η ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας αφορά κάθε είδους οφειλή προς Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα πλην αυτών που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015 και υπερβαίνουν:

  • Το ποσό των 1.000€στην περίπτωση απαιτήσεων έναντι δανειοληπτών φυσικών προσώπων
  •  Το ποσό των 5.000€, σε περιπτώσεις δανειοληπτών νομικών προσώπων – πολύ μικρών επιχειρήσεων

Θα πρέπει να υποβληθεί διακριτή αίτηση ανά χαρτοφυλάκιο εκάστοτε χρηματοδοτικού φορέα.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε «Βοήθεια» και στη συνέχεια «Ερωτήματα».

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας