800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Γενικές πληροφορίες διαχείρισης οφειλών

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους διαθέσιμους μηχανισμούς διαχείρισης των οφειλών σας σε διάφορους φορείς όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

  • χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  • Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers)
  • ΑΑΔΕ
  • ΕΦΚΑ κ.α

Μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΙΧ), με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
  • μέσω τηλεδιάσκεψης
  • με φυσική παρουσία σε ένα από τα διαθέσιμα ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ στα οποία παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία

Για να κλείσετε ραντεβού για έναν από τους παραπάνω τρόπους εξυπηρέτησης θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

  • το ονοματεπώνυμό σας
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • τον αριθμό του τηλεφώνου επικοινωνίας σας

Σημειώστε πως το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην τηλεδιάσκεψη ή στην τηλεφωνική επικοινωνία ή στην εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία, όμως, θα πρέπει να είστε εσείς.

Κατά την τηλεδιάσκεψη και τη φυσική παρουσία, μπορείτε να επιλέξετε και τη συμμετοχή τρίτου προσώπου (του δικηγόρου, του λογιστή, ή του συμβούλου σας) το οποίο θα λάβει ενημέρωση για τη διεξαγωγή του ραντεβού από τον αιτούντα το ραντεβού.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας ή της εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία θα σας ζητηθεί, η επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων στην κράτησή σας, προκειμένου να συνεχιστεί η συνομιλία με τον εκπρόσωπο της ΓΓΧΤΔΙΧ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, υπάρχει πεδίο στην εφαρμογή όπου μπορείτε να συμπληρώσετε μία συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας