700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ηλεκτρονική επισημείωση της Χάγης (e-apostille)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/07/2023
Κατηγορία: Νέες λειτουργικότητες

Απο το gov.gr μπορείτε πλέον να αιτηθείτε δημιουργία και επαλήθευση ηλεκτρονικής επισημείωσης της Χάγης (e-apostille) σε τρείς γλώσσες.

Στην παρούσα φάση μπορούν να επισημειωθούν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα gov.gr:

Σταδιακά θα προστεθούν και άλλα έγγραφα του gov.gr.