Αναβολή στράτευσης / διακοπή αναβολής στράτευσης


Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν το επιλεγμένο γεγονός ζωής, κατηγοριοποιημένες σε ομάδες υπηρεσιών.

Ανάκληση διακοπής αναβολής