1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης (2021)

Οι οινοπαραγωγοί που επιθυμείτε να διαθέσετε, προς απόσταξη, ποσότητα οίνου παραγωγής σας που βρίσκεται σε δεξαμενές, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης.

Η τρέχουσα (συμπληρωματική) περίοδος αιτήσεων αφορά σε οινοπαραγωγούς που:

  • δεν έχετε υποβάλλει αίτηση στην προηγούμενη περίοδο υποβολής, με δικαίωμα υποβολής αίτησης.
  • θέλετε να τροποποιήσετε την προηγούμενη αίτησης σας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 24.9.2021 έως τις 5.10.2021 και δεν περιλαμβάνουν περιορισμό στο ύψος ποσότητας οίνου που θα διατεθεί προς απόσταξη.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε κατά περίπτωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Στη συνέχεια, θα γίνει ο σχετικός διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πληροφορίες υπηρεσίας