1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αίτηση απόσταξης οίνου

Οι οινοπαραγωγοί μπορείτε να παραδώσετε για απόσταξη μέρος του κρασιού σας που βρίσκεται σε δεξαμενές, με το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου.

Πριν υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να δηλώσετε τα αποθέματα κρασιού στην ψηφιακή υπηρεσία "Δήλωση παραγωγής / αποθεμάτων / επεξεργασίας - εμπορίας οίνου".

Για την αίτηση, θα χρειαστείτε τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • άδεια λειτουργίας οινοποιείου
  • σύσταση νομικού προσώπου για νομικά πρόσωπα ή έναρξη επιτηδεύματος για φυσικά πρόσωπα
  • βεβαίωση νόμιμου εκπροσώπου
  • έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑN) στο όνομα της οινοποιητικής επιχείρησης
  • συμφωνητικό απόσταξης
  • πιστοποιητικό οίνου από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σε περίπτωση οίνου κατηγορίας ΠΟΠ και ΠΓΕ
  • πρωτόκολλο ανάμιξης με αλκοόλη φυτικής προέλευσης
  • δελτίο ανάλυσης οίνου, αν υπάρχει
  • υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διακόπτετε την παραγωγική δραστηριότητα και δεν θα παύσετε τη λειτουργία της επιχείρησης τα επόμενα 2 χρόνια
  • Έντυπο υπολογισμoύ της χιλιομετρικής απόστασης από τον χώρο αποθήκευσης του κρασιού, μέχρι τον χώρο εγκατάστασης του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας (μπορείτε να το εκδώσετε μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας "Υπολογισμός χιλιομετρικής απόστασης").

Στη συνέχεια, θα γίνει ο σχετικός διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας