Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) για πολίτες

Αποκτήστε πρόσβαση στον Ατομικό σας Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) και βρείτε πληροφορίες:

  • για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που έχει εκδοθεί για εσάς
  • για τις νοσηλείες σας σε Μονάδες δευτεροβάθμιας περίθαλψης
  • για τις επισκέψεις που έχετε πραγματοποιήσει στον οικογενειακό σας ιατρό και ιδιώτες ιατρούς

Η είσοδος στη εφαρμογή γίνεται με στοιχεία πρόσβασης που έχει εκδώσει ο οικογενειακός σας ιατρός.

Πληροφορίες υπηρεσίας