800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) για πολίτες

Αποκτήστε πρόσβαση στον Ατομικό σας Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) και  βρείτε πληροφορίες:

  • για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που έχει εκδοθεί για εσάς
  • για τις νοσηλείες σας σε Μονάδες δευτεροβάθμιας περίθαλψης
  • για τις επισκέψεις που έχετε πραγματοποιήσει στον οικογενειακό σας ιατρό και ιδιώτες ιατρούς

Η είσοδος στη εφαρμογή γίνεται με στοιχεία πρόσβασης που έχει εκδώσει ο οικογενειακός σας ιατρός.

Πληροφορίες υπηρεσίας