Εφαρμογή για κινητές συσκευές myHealth

Το MyHealth είναι εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application), μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση και μπορείτε να διαχειριστείτε μια σειρά από ιατρικά δεδομένα σας. Η εφαρμογή θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δυνατότητες.

Μέσω του MyHealth μπορείτε να :

  • διαχειριστείτε και να δείτε συγκεντρωμένες τις πληροφορίες που αφορούν τις συνταγές και τα παραπεμπτικά σας
  • έχετε άμεση και εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό της άυλης συνταγογράφησης και μπορείτε να λάβετε ειδοποιήσεις μέσω Push Notifications για τις νέες συνταγές και παραπεμπτικά εξετάσεων
  • εκδώσετε ιατρικές βεβαιώσεις που έχει καταχωρήσει ο ιατρός σας στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή MyHealth app απαιτείται εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση και πιστοποιημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου μέσω του ΕΜΕΠ (ή εάν έχετε εκδώσει στο παρελθόν ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση μέσω του gov.gr).

Πληροφορίες υπηρεσίας