700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Κάρτα αναπηρίας

Τα άτομα που έχετε καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και έχετε συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για χορήγηση κάρτας αναπηρίας.

Επιπλέον μπορείτε: 

  • να αποθηκεύσετε και εκτυπώσετε το ψηφιακό έγγραφο της ατομικής σας κάρτας αναπηρίας
  • να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία της κάρτας σας

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας