Κάρτα αναπηρίας

Τα άτομα που έχετε καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και έχετε συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για χορήγηση κάρτας αναπηρίας.

Επιπλέον μπορείτε: 

  • να αποθηκεύσετε και εκτυπώσετε το ψηφιακό έγγραφο της ατομικής σας κάρτας αναπηρίας
  • να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία της κάρτας σας

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας