1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Επιπλέον, μπορείτε:

 • να παρακολουθείτε την πορεία του αιτήματός σας
 • να ενημερωθείτε για την ημερομηνία εξέτασής σας από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή
 • να μάθετε το αποτέλεσμα γνωστοποίησης αναπηρίας 

Αίτηση μπορεί να υποβληθεί για:

 • Αρχική αξιολόγηση για πιστοποίηση
 • Αξιολόγηση για παράταση πιστοποίησης 
 • Αξιολόγηση για επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης 
 • Αξιολόγηση για αναθεώρηση ισχύουσας πιστοποίησης

Την αίτηση μπορεί να υποβάλει και νόμιμος εκπρόσωπος σας και συγκεκριμένα:

 • οι γονείς και επίτροποι για τα παιδιά τους
 • οι δικαστικοί συμπαραστάτες για τους ενήλικες
 • κάτοχος συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου
 • νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • συμπληρώσετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
 • επισυνάψετε το απαιτούμενο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την σχέση σας με τον εξεταζόμενο και να συμπληρώσετε τα στοιχεία του (για νόμιμους εκπροσώπους)

Μετά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να ενημερώσετε τον θεράποντα ιατρό που σας παρακολουθεί για την καταχώρηση του Εισηγητικού Φακέλου της πάθησής σας.

Για την παρακολούθηση αιτήσεων που υποβλήθηκαν έως τις 15.09.2022 επιλέξτε  Προγενέστερες αιτήσεις σε ΚΕΠΑ.

Πληροφορίες υπηρεσίας