1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων

Φορείς (όπως Κέντρα Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων, σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, μεταποιητές προϊόντων, ΕΛΓΑ, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης) καταχωρίζουν στοιχεία για τα συνδεδεμένα καθεστώτα που έχουν ζητήσει άμεση ενίσχυση οι παραγωγοί. 

Μέσω της εφαρμογής:

  • επιβεβαιώνονται οι παραδόσεις των παραγωγών στους αντίστοιχους φορείς
  • προσδιορίζονται τα αγροτεμάχια που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή
  • καταχωρίζονται οι εξατομικευμένες ζημίες καλλιεργειών μετά τον έλεγχο του ΕΛΓΑ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας