1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πιστοποίηση / αναγνώριση Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστοποιεί κάθε χρόνο φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενώσεις συνεταρισμών και ομάδες παραγωγών, για να βοηθήσουν τους αγρότες να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ενιαία αίτηση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Η αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας