Παράδοση βάμβακος των παραγωγών στα εκκοκιστήρια

Οι παραγωγοί σύσπορου βάμβακος καταχωρίζετε ηλεκτρονικά τις παραδόσεις σας προς τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία και να μπορείτε να δείτε τις παραδόσεις σας, θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας