1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

Το σύστημα υποστηρίζει όλες τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), σε συμφωνία με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Διαχειρίζεται επίσης, την καταχώριση αιτήσεων ενίσχυσης για συγκεκριμένα μέτρα από τους υποψήφιους δικαιούχους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας