Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής σακχαρότευτλων

Οι ενδιαφερόμενοι τευτλοπαραγωγοί μπορείτε να υποβάλετε ετήσια δήλωση εφαρμογής και καταχώρησης Ετήσιου Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Με την οριστικοποίηση της αίτησης:

  • γίνονται οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι
  • ολοκληρώνονται οι εργασίες που συνοδεύουν την πληρωμή (υπολογισμός κυρώσεων / τελικού ποσού πληρωμής δικαιούχων)

Πληροφορίες υπηρεσίας