800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής σακχαρότευτλων

Οι ενδιαφερόμενοι τευτλοπαραγωγοί μπορείτε να υποβάλετε ετήσια δήλωση εφαρμογής και καταχώρησης Ετήσιου Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Με την οριστικοποίηση της αίτησης:

  • γίνονται οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι
  • ολοκληρώνονται οι εργασίες που συνοδεύουν την πληρωμή (υπολογισμός κυρώσεων / τελικού ποσού πληρωμής δικαιούχων)

Πληροφορίες υπηρεσίας