800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ενιαία αίτηση ενίσχυσης

Οι αγρότες μπορείτε να υποβάλετε την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης παραγωγών για την περίοδο 2022-2027 προς τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Την αίτηση μπορείτε να την υποβάλετε είτε απευθείας είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). 

Στην αίτηση συμπληρώνετε:

  • τα αλφαριθμητικά σας στοιχεία (σταθερά στοιχεία γεωργού, ζωικό κεφάλαιο, αιτήματα για ένταξη / πληρωμή σε καθεστώτα / παράλληλες δράσεις, αιτήματα ενισχύσεων, ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά κ.ά.)
  • τα γεωχωρικά σας στοιχεία (σχεδιασμός αγροτεμαχίων στο σύστημα αναπαράστασης αγροτεμαχίων)
  • τη δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής του ΕΛΓΑ
  • στοιχεία αρδεύσεων, γεωργικών μηχανημάτων κ.λπ.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Στην περίπτωση που επιλέξετε η υποβολή της αίτησης να γίνει από πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), μέσω της εφαρμογής θα αποκτήσετε έναν μοναδικό 6ψήφιο κωδικό  που θα πρέπει να δώσετε στο Κ.Υ.Δ.,  για την υποβολή της αίτησής τους.

Πληροφορίες υπηρεσίας