Διαχείριση προγραμμάτων για Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ)

Οι Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ) της χώρας μπορούν να κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων στήριξης του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Επιπλέον μπορούν:

  • να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • να παρακολουθούν την εξέλιξη της διαδικασίας
  • να ενημερωθούν για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης

Θα χρειαστούν τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας