Διαχείριση προγραμμάτων για Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων

Οι Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων της χώρας μπορούν να κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων στήριξης του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Επιπλέον μπορούν:

  • να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • να παρακολουθούν την εξέλιξη της διαδικασίας
  • να ενημερωθούν για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης

Θα χρειαστούν τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας