800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Διαχείριση βάμβακος (e-cotton)

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχειρίζεται τις παραδόσεις των παραγωγών σύσπορου βαμβακιού στις εκκοκιστικές επιχειρήσεις.

Επίσης, παρέχει στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και στοιχεία αποθεμάτων βαμβακιού.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας