1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δημοσιοποίηση ποσών επιδότησης (ΕΓΤΕ/ΕΓΤΑΑ)

Δείτε τους δικαιούχους πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Τα στοιχεία δημοσιεύονται κάθε χρόνο έως τις 31 Μαΐου και παραμένουν διαθέσιμα για δύο χρόνια.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας