700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ανάλυση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΕΛΓΑ

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μπορείτε να εκδώσετε ανάλυση καταβολής των ειδικών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ:

  • ανά ασφαλιστικό έτος
  • για το σύνολο των ετών που ισχύει η ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής, δηλαδή από το έτος 2011

Η ανάλυση περιέχει σε ενιαίο πίνακα:

  • το συνολικό ποσό ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς κάθε έτους
  • την ημερομηνία πληρωμής του ποσού
  • τυχόν οφειλόμενο ή βεβαιωμένο ποσό στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας