Ανάλυση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΕΛΓΑ

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μπορείτε να εκδώσετε ανάλυση καταβολής των ειδικών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ:

  • ανά ασφαλιστικό έτος
  • για το σύνολο των ετών που ισχύει η ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής, δηλαδή από το έτος 2011

Η ανάλυση περιέχει σε ενιαίο πίνακα:

  • το συνολικό ποσό ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς κάθε έτους
  • την ημερομηνία πληρωμής του ποσού
  • τυχόν οφειλόμενο ή βεβαιωμένο ποσό στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας