700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Τιμές τυριών χονδρικής

Οι παραγωγικές επιχειρήσεις καταγράφουν τη μέση σταθμισμένη μηνιαία χονδρική τιμή ανά είδος τυριού.

Πληροφορίες υπηρεσίας