Συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Οι επιστήμονες που είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο συνταγογράφων, μπορείτε να εκδίδετε συνταγές για τη λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων σε επαγγελματίες χρήστες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: