Γεννήσεις βοοειδών

Οι κάτοχοι βοοειδών μπορείτε να καταχωρίσετε τις γεννήσεις των βοοειδών τής εκμετάλλευσής σας ηλεκτρονικά, χωρίς να συμπληρώσετε το "Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών βόειου πληθυσμού" και να το καταθέσετε στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.

Όταν κάνετε την καταχώριση, ενημερώνονται αυτόματα οι ηλεκτρονικές καρτέλες σας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ.

Παράλληλα, οφείλετε να ενημερώσετε το μητρώο που διατηρείτε στην εκμετάλλευσή σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας