700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Επανέλεγχος βλαστικότητας αποθεμάτων πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά

Οι  σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις καθώς και οι  επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α & Β μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση επανελέγχου βλαστικότητας αποθεμάτων πιστοποιημένων  σπόρων προς σπορά τα οποία έχουν πιστοποιηθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων ετών, με σκοπό την εμπορία τους.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας