Εισαγωγή πρώτης ύλης από τρίτες χώρες

Οι επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για ενημέρωση και γνωμοδότηση για την εισαγωγή πρώτων υλών από τρίτες χώρες για την παραγωγή λιπασμάτων ή προϊόντων λίπανσης.

Θα χρειαστείτε τους εταιρικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας