900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση άφιξης φορτίου πολλαπλασιαστικού υλικού από κράτη μέλη της ΕΕ (προς ΤΑΑΕ - για φυτικά είδη ρυθμιζόμενα βάσει κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων)

Φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορείτε να υποβάλλετε στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων, δήλωση για τον έλεγχο του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (ρυθμιζόμενων βάσει κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων) κατά την άφιξή του στη χώρα από Κράτη Μέλη της ΕΕ για:

 • εμπορία
 • αναπαραγωγή
 • ανάγκες σποράς - φύτευσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • ανάγκες φυτωριακής επιχείρησης
 • πειραματισμός / ανάπλαση περιβάλλοντος / εκθέσεις
 • ίδια χρήση από ερευνητικά ιδρύματα

για τα κατωτέρω καλλιεργούμενα φυτικά είδη:

 • φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 • κηπευτικά
 • αρωματικά φαρμακευτικά
 • καλλωπιστικά
 • οπωροφόρα φυτά / δέντρα
 • αμπέλι

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (την 1η φορά)
 • συμπληρώσετε τα στοιχεία της αίτησης και να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Πληροφορίες υπηρεσίας