Δήλωση άφιξης φορτίου πολλαπλασιαστικού υλικού από κράτη μέλη της ΕΕ (προς ΤΑΑΕ-για φυτικά είδη ρυθμιζόμενων βάσει κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων)

Φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορείτε να υποβάλλετε στα ΤΑΑΕ δήλωση για τον έλεγχο του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (ρυθμιζόμενων βάσει κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων) κατά την άφιξή του στη χώρα από Κράτη Μέλη της ΕΕ για:

 • εμπορία
 • αναπαραγωγή
 • ανάγκες σποράς - φύτευσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • ανάγκες φυτωριακής επιχείρησης
 • πειραματισμός / ανάπλαση περιβάλλοντος / εκθέσεις
 • ίδια χρήση από ερευνητικά ιδρύματα

για τα κατωτέρω καλλιεργούμενα φυτικά είδη:

 • φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 • κηπευτικά
 • αρωματικά φαρμακευτικά
 • καλλωπιστικά
 • οπωροφόρα φυτά / δέντρα
 • αμπέλι

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (την 1η φορά)
 • συμπληρώσετε τα στοιχεία της αίτησης και να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Πληροφορίες υπηρεσίας