800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Απογραφή χοιρoειδών

Οι κάτοχοι χοίρων μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά την καθιερωμένη ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής σας, χωρίς να πάτε σε κτηνιατρικές υπηρεσίες ή να προσκομίσετε το μητρώο της εκμετάλλευσής σας.

Όταν κάνετε τη δήλωση, ενημερώνονται αυτόματα οι ηλεκτρονικές καρτέλες σας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πληροφορίες υπηρεσίας