800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση προσωρινής διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού

Φυσικά και νομικά πρόσωπα, νόμιμα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών (εμπορία πολ/κού υλικού, καλλιεργητικό έλεγχο σε σπόρους σποράς επό επίσημη επίβλεψη, κλπ) στην Ελληνική επικράτεια χωρίς εγκατάσταση,  για τα κατωτέρω καλλιεργούμενα φυτικά είδη:

  • Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
  • Κηπευτικά
  • Αρωματικά Φαρμακευτικά
  • Καλλωπιστικά
  • Οπωροφόρων φυτών/δέντρων
  • Αμπέλι

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (την 1η φορά)
  • συμπληρώσετε τα στοιχεία της αίτησης και να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Πληροφορίες υπηρεσίας