Αίτηση Ενίσχυσης στις Δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση ενίσχυσης και φάκελο υποψηφιότητάς για τις παρακάτω έξι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε Πρόσκληση.

  • Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων: Από τις 15/06/2022, ώρα 12:00μμ έως στις 30/9/2022, ώρα 12:00μμ.
  • Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα: Από τις 18/07/2022, ώρα 12:00μμ εώς στις 30/9/2022, ώρα 12:00.
  • Πράσινος Αγροτουρισμός: Από τις 12/07/2022, ώρα 12:00μμ εώς στις 30/9/2022, ώρα 12:00μμ.
  • Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών: Από τις 31/08/2022, ώρα 12:00μμ έως στις 30/09/2022, ώρα 12:00μμ.    
  • Γενετική Βελτίωση Ζώων: Από τις 25/07/2022, ώρα 12:00μμ έως στις 30/9/2022, ώρα 12:00μμ.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας