600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/04/2023
Κατηγορία: Νέες υπηρεσίες

🆕 Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες

🎓 Πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

👉Μπορείτε να εκδώσετε τον τίτλο σπουδών σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το πτυχίο που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:
✅είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
✅είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε ως έγχαρτο

Σταδιακά θα ενταχθούν όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας παρέχοντας τίτλους οποιουδήποτε κύκλου σπουδών.