136 Δήμοι στο gov.gr

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/06/2022
Κατηγορία: Νέες υπηρεσίες

Τη δυνατότητα να < >υποβάλετε < >αίτηση για < >11 πιστοποιητικά και βεβαιώσεις < >δημοτολογίου / ληξιαρχείου < >απευθείας < >και < >στους Δήμους αντί για τα < >ΚΕΠ < >έχετε < >από σήμερα < >σε < >136 Δήμους < >που έχουν ενταχθεί στο < >gov.gr.

Με την νέα διαδικασία o χρόνος απάντησης < >προς εσάς < >μειώνεται σημαντικά δεδομένου ότι η αίτηση φτάνει απευθείας στον τελικό αποδέκτη της χωρίς να μεσολαβεί ο χρόνος επικοινωνίας μεταξύ ΚΕΠ και Δήμου. < >Επιπρόσθετα με τον τρόπο αυτό μπορείτε να λάβετε πλήρεις ληξιαρχικές πράξεις οποιοδήποτε έτους σύνταξης.

Δείτε τους Δήμους που έχουν ενταχθεί στο < >gov.gr.

Η απάντηση στην αίτηση σας έρχεται στην προσωπική σας θυρίδα στο < >my.gov.gr < >και φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του < >gov.gr

< >