1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Νέες υπηρεσίες οχημάτων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/08/2022
Κατηγορία: Νέες υπηρεσίες

Το όχημά μου (MyAuto)

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορείτε να αποκτήσετε την συνολική εικόνα των δεδομένων του οχήματός σας.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται για κάθε όχημά σας, είναι:

 • τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας
 • αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπεί
 • στοιχεία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας
 • το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου
 • στοιχεία ασφάλισης

Είσοδος στην Υπηρεσία

 

Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων

Ψηφιακή είναι πλέον η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων, με ελάχιστες ενέργειες από πλευράς τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.

Τα πλεονεκτήματα της νέας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

 1. Αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων μεταβίβασης
 2. Καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών
 3. Καθιερώνεται η ψηφιακή βεβαίωση, με την οποίο ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημα
 4. Ο πωλητής αποδεσμεύεται από την υποχρέωση επίσκεψης στην υπηρεσία
 5. Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο
 6. Ενισχύεται η διαφάνεια, και εξασφαλίζεται η πρόσβαση του αγοραστή σε όλα τα στοιχεία του προς πώληση οχήματος (αριθμός πλαισίου, ημερομηνία πρώτης άδειας, ημερομηνία εισαγωγής στη χώρα).

Με την νέα ψηφιακή υπηρεσία καταργείται η προσκόμισή των παρακάτω δικαιολογητικών:

 • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις/αιτήσεις

Είσοδος στην Υπηρεσία