1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

myPhoto για πολίτες

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/09/2022
Κατηγορία: Νέες υπηρεσίες

Μέσω της υπηρεσίας μπορείτε να διαχειριστείτε τα ψηφιακά αρχεία της φωτογραφίας σας και της υπογραφής σας, όπως αυτά μεταφορτώθηκαν από επαγγελματία φωτογράφο.

Τα παραπάνω αρχεία μπορούν εφόσον το επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων σας απαιτείται η προσκόμιση της φωτογραφίας σας ή η υπογραφή σας.

Το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.

Δείτε την υπηρεσία