Καταχώριση δόσεων εμβολιασμού εκτός Ελλάδας (για τους άνω των 60 ετών μόνιμους κατοίκους εξωτερικού)

Μπορείτε να αιτηθείτε την καταχώριση των δόσεων εμβολιασμού που σας χορηγήθηκαν σε χώρα του εξωτερικού μόνο εφ’ όσον:

  • είστε μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού
  • έχετε γεννηθεί έως τις 31.12.1961
  • δεν ανήκετε στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) κατοίκων εξωτερικού
  • δεν έχετε ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό / βεβαίωση εμβολιασμού

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ / ΠΑΜΚΑ σας
  • επισυνάψετε το πιστοποιητικό / βεβαίωση εμβολιασμού σας
Επισήμανση
Με την παραπάνω καταχώριση δεν αποκτάτε δικαίωμα έκδοσης βεβαίωσης / πιστοποιητικού εμβολιασμού από την χώρα.

Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Για όλους όσοι διαθέτουν ηλεκτρονικά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό γίνεται εξολοκλήρου Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών εξωτερικού
 

Πληροφορίες υπηρεσίας