Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών εξωτερικού

Όσοι ολοκληρώσατε τον εμβολιασμό σας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ώστε να καταχωριστεί στο Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19, ο πλήρης εμβολιασμός σας με αναγνωρισμένα εμβόλια από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ / Π-ΑΜΚΑ / ΠΑΑΥΠΑ
  • συμπληρώσετε την ταυτότητα / διαβατήριο σας
  • επισυνάψετε πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που περιέχουν τις πληροφορίες του εμβολιασμού σας σε ψηφιακά επαληθεύσιμη μορφή και έχουν εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) ή σε τρίτη χώρα, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μετά την καταχώρισή σας, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και αυτά επαληθευτούν μέσω της εφαρμογής,  μπορείτε είτε:

  • να λάβετε Εθνική βεβαίωση εμβολιασμού 
  • να λάβετε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εμβολιασμού
  • να προγραμματίσετε την αναμνηστική δόση εμβολιασμού σας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας