Μητρώο Προσωπικών Βοηθών Ατόμων με Αναπηρία

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να εγγραφείτε και να ενταχθείτε στο “Μητρώο Προσωπικών Βοηθών Ατόμων με Αναπηρία”.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς στο Taxisnet 
  • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου (e-mail)
  • να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 26.9.2022 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το πέρας του προγράμματος.

Πληροφορίες υπηρεσίας