Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία (ωφελούμενοι)

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα "Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ" αρκεί να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

  • να έχετε ηλικία 16 έως 65 ετών
  • να έχετε συνολική αναπηρία τουλάχιστον 67%
  • να μην έχετε ατομικό εισόδημα ή το ατομικό εισόδημα σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€)

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 10/5/2023 έως 16/06/2023 και ώρα 23:59.

Πληροφορίες υπηρεσίας