700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Καταγγελία βίας ή παρενόχλησης στο χώρο εργασίας

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για περιστατικό βίας ή παρενόχλησης στην εργασία σας (mobbing) σε φορέα του Δημοσίου, προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε προσφύγει για το θέμα στην υπηρεσία σας ή στον Συνήγορο του Πολίτη και να έχει μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία 
  • συμπληρώσετε τα στοιχεία του καταγγελόμενου φορέα 
  • αναφέρετε στοιχεία για την προσφυγή σας στο Συνήγορο του Πολίτη ή την υπηρεσία σας και επισυνάψετε τα απαραίτητα έγγραφα 
     

Πληροφορίες υπηρεσίας