1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας στον Συνήγορο του Πολίτη.

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά την εξέλιξη της αναφοράς σας και να υποβάλετε πρόσθετα αρχεία.

Πληροφορίες υπηρεσίας