1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Έναρξη ατομικής επιχείρησης

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στον εμπορικό κλάδο με έδρα στην Ελλάδα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ψηφιακά την έναρξη της ατομικής σας επιχείρησης, χωρίς να χρειαστεί να κάνετε προεγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ).

Την έναρξη μπορεί να πραγματοποιήσει και τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό σας, με την προϋπόθεση να το εξουσιοδοτήσετε μέσα από την παρούσα εφαρμογή και αφού πρώτα έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. 

Προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας

  • να διαθέτετε ελληνικό ΑΦΜ, έγκυρο και ενεργό
  • να είστε Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 18 ετών
  • η έδρα της επιχείρησης να είναι στην Ελλάδα
  • να μην έχετε ήδη ατομική επιχείρηση
  • για μισθωμένη ή παραχωρημένη έδρα θα πρέπει στο μισθωτήριό σας να αναγράφεται ο ΤΚ στη διεύθυνση

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για ιδιόκτητη έδρα ή τον αριθμό Ηλεκτρονικού Μισθωτηρίου και το έτος υποβολής του για μισθωμένη ή παραχωρημένη έδρα
  • τα στοιχεία της Επιχείρησης (π.χ. διακριτικός τίτλος), στοιχεία Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (π.χ. κατηγορία βιβλίων), ΦΠΑ (π.χ. καθεστώς ΦΠΑ) και τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  • τον ΑΦΜ του εξουσιοδοτούμενου, σε περίπτωση που επιλέξετε την έναρξη να την κάνει κάποιος άλλος αντί για εσάς

Αφού ολοκληρώσετε την διαδικασία, θα λάβετε έναν μοναδικό αριθμό αίτησης για την έναρξη της ατομικής επιχείρησης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιτυχώς με την δημιουργία της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών της επιχείρησης, που διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr.  Στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr.

Η ανάκτηση της βεβαίωσης γίνεται στη σελίδα myAADE και συγκεκριμένα στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία / e-κοινοποιήσεις, με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

Μόλις εκδοθεί η Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών για την ατομική σας επιχείρηση μπορείτε να προβείτε σε  εγγραφή και υπαγωγή στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ επιλέγοντας Εγγραφή μη μισθωτών (eΕΦΚΑ) ή Eπανεγγραφή μη μισθωτών (eΕΦΚΑ). Σε περίπτωση παράλειψης του συγκεκριμένου βήματος η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτα με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου.

Πληροφορίες υπηρεσίας