Συμμετοχή επιχειρήσεων / εργοδοτών σε προγράμματα επιχορηγούμενης απασχόλησης ανέργων

Οι επιχειρήσεις/εργοδότες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να συμμετέχετε σε προγράμματα επιχορηγούμενης απασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, προεργασίας ανέργων κ.α..

Τα προγράμματα προκηρύσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και χρηματοδοτούνται είτε από κρατικούς πόρους (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ) είτε είναι συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Θα χρειαστείτε είτε τους:

  • προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • κωδικούς της ΔΥΠΑ

Πληροφορίες υπηρεσίας