Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ

Η ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) θωρακίζει το ασφαλιστικό σύστημα από την εισφοροδιαφυγή και την εισφοροαποφυγή.

Κοινές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις οικοδομοτεχνικών έργων υποβάλλουν τις ΑΠΔ υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, σε μηνιαία βάση.

Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να υποβάλουν ΑΠΔ με ψηφιακό / μαγνητικό μέσο ή σε έντυπη μορφή οι εργοδότες:

  • που είναι διαχειριστές κτιρίων
  • που εκτελούν δημόσια οικοδομοτεχνικά έργα με αυτεπιστασία ή με ανάθεση και απασχολούν μέχρι και τρεις εργαζόμενους
  • που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα με αυτεπιστασία

Πληροφορίες υπηρεσίας