1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

Μπορείτε να συνυπογράψετε και να θεωρήσετε ηλεκτρονικά την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Την ΥΔΕ υπογράφουν:

  • ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση
  • ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης του οικείου επαγγελματικού σωματείου
  • προαιρετικά ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Την διαδικασία εκκινεί ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που αναρτά την υπεύθυνη δήλωση. Κάθε επόμενος υπογράφων, επιλέγει το πεδίο «Εκκρεμότητες», ώστε να εντοπίσει το προς υπογραφή έγγραφο και να το υπογράψει. Μόνο όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί από όλους τους συμβαλλόμενους, εμφανίζεται το υπογεγραμμένο έγγραφο ψηφιακά βεβαιωμένο στη Θυρίδα πολίτη κάθε υπογράφοντα.

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • το κινητό σας όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την έκδοση του εγγράφου
  • την ΥΔΕ που επιθυμείτε να υπογράψετε και θεωρήσετε ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf. Επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή θα πρέπει να μεταφορτώσετε σε ένα ενιαίο αρχείο την ΥΔΕ και την συνοδευτική τεκμηρίωση

Πληροφορίες υπηρεσίας