1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υποβολή GAS - FREE / εντύπου ανάθεσης καθηκόντων / νέου παραχωρητηρίου / γραπτής εκτίμησης κινδύνου αγκυροβολημένου πλοίου

Μπορείτε να υποβάλετε στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για ενημέρωση κατά την διάρκεια εργασιών επισκευής / μετατροπής / ναυπήγησης αγκυροβολημένου πλοίου τα έγγραφα:

  • ανανεωμένο πιστοποιητικό GAS - FREE
  • έντυπο ανάθεσης καθηκόντων
  • νέο παραχωρητήριο χώρου επισκευής / μετατροπής / ναυπήγησης
  • γραπτή εκτίμηση κινδύνου
  • κατάσταση εργατικού προσωπικού

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πληροφορίες υπηρεσίας