600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υποβολή GAS - FREE / εντύπου ανάθεσης καθηκόντων / νέου παραχωρητηρίου / γραπτής εκτίμησης κινδύνου

Μπορείτε να υποβάλετε κατά την διάρκεια εργασιών επισκευής / μετατροπής / ναυπήγησης ενός πλοίου τα έγγραφα:

  • ανανεωμένο πιστοποιητικό GAS - FREE
  • έντυπο ανάθεσης καθηκόντων
  • νέο παραχωρητήριο χώρου επισκευής / μετατροπής / ναυπήγησης
  • γραπτή εκτίμηση κινδύνου

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Την απάντησή θα την λάβετε είτε στο ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω συστημένης επιστολής.

Μπορείτε επίσης να δείτε για την κατάσταση της αίτησής σας, επιλέγοντας "Οι αιτήσεις μου".

Πληροφορίες υπηρεσίας