1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Τροποποίηση άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους

Μπορείτε να αιτηθείτε την τροποποίηση Άδειας Εκτέλεσης πλόων (ΑΕΠ) επαγγελματικού σκάφους, κατόπιν καταχώρισης πράξεων στο Λεμβολόγιο/Βιβλίο Εγγραφών Μικρών Σκαφών, όπως μετονομασία, μετεγγραφή, μεταγραφή κ.λπ.  
Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Σε περίπτωση τροποποίησης ΑΕΠ που έχει εκδοθεί εκτός e-ΔΛΑ, ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει άμεσα την πρωτότυπη ΑΕΠ με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Η εν λόγω αίτηση θα ολοκληρώνεται αφού πρώτα παραληφθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή η πρωτότυπη ΑΕΠ.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας